YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

 
YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

Firmamızın amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre İSG ve Kalite yönetim sistemlerinin
sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları, ilgili tarafların şartlarının
belirlemiş, ulusal Çevre ve İSG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf
olduğu uluslararası sözleşmeler (BASEL, ILO, IMO vb.) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği
MEPC (Deniz Çevre Koruma Komitesi kararları) Çevre ve İSG mevzuatları yükümlülüklerini
faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar
oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta,
tehlikeli atıkların bertarafını firmamız marifetiyle lisanslı firmalar aracılığı ile İSG ve çevre
ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri, iş makineleri periyodik
kontrolleri, topraklama vb.) akredite kuruluşlar aracılığı ile yapmakta ve değerlerin
aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, İSG ve çevre açısından ilgili
mevzuatların takibini yapmakta ve uygunluğunu sürekli olarak takip etmektedir.

İSG - Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sistemleri sorumlusu tarafından takip edilir.
Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun değerlendirmesi
formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Hurda gemilerin sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne
hammadde, yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik, makine/güverte donanım ve ekipmanları gemi
inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti
artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemilerden kaynaklanan atıkların geçici depolanması firmamız, bertaraf ve geri dönüşüm
işlemleri lisanslı firmalar tarafından yapılır.

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon, Gas Free ve Atık Envanteri
konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) ve izin ve lisansa sahip
kurumlardan hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı
firmasından danışmanlık hizmeti almaktadır.

Çalışanların İSG-Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliği OSGB ve diğer kuruluşlar tarafından
sağlanır.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın, iş kazası, deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması
için gerekli ekipmanı bulundurur. Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır.
GEMİSANDER’den malzeme desteği alınır.

© Copyright 2015 | Bereket Gemi Söküm LTD. ŞTİ